Zvláštní ocenění pro zámek Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina zveřejnil výsledky 17. ročníku ankety Zlatá jeřabina – udělení cen za kulturní počin roku 2020, a to v kategorii Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Zámek Světlá byl nominovaný v obou kategoriích. I když nedosáhl na nejvyšší příčky, dostalo se mu zvláštního ocenění.

Zámek Světlá nad Sázavou získal Čestné uznaní za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2020, konkrétně za celkovou obnovu a oživení světelského zámku.

Cenu Zlatá jeřabina spolu s diplomem předal majitelce světelského zámku pan Roman Fabeš, radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. Slavnostního aktu v komorní atmosféře se zúčastnilo několik dalších členů Krajského úřadu. Pozvání přijali i pan František Aubrecht a pan Josef Hnik – starosta a místostarosta města Světlá nad Sázavou.

Zámek si tohoto ocenění velmi váží a do budoucna se zavazuje pokračovat v úsilí, při kterém světelský zámek prochází postupnou obnovou.

 

Výsledky ankety Zlatá jeřabina najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Děkujeme všem, kteří v anketě hlasovali a podpořili tak světelský zámek.

 

..