Anglický park

Rozsáhlý zámecký park to nejsou jenom pohádkové můstky jako Čertův nebo Andělský, ostrůvek Dolního rybníka s altánem či v jarních měsících rozkvetlé rododendrony…
Určité úpravy parku proběhly už v letech 1821 a 1843, ale v letech 1869 až 1873 nechal zámek i park přestavět František Josef ze Salm-Reifferscheidtu. Park doznal anglické krajinářské úpravy. Podle trendů své doby jej nechal obohatit o množství tzv. romantických staveb a jeho součástí se staly i drobné zahradní stavby, z nichž jsou dodnes patrné především altánky, kamenná schodiště a lavičky, ocelový klenutý Čertův most (dílo z roku 1884 světelského zámečníka Jakla z Nového města) nad kamenitou strží pod přelivem Horního rybníka, Andělský mostek a také alpinium, kamenné přepady, tůňky s lekníny a několik lávek. Zámecký park se rozkládá na ploše cca 16 hektarů, porosty dřevin v parku mají místy až lesní charakter. Dřívější úprava je nejpatrnější v okolí zámku, park byl členěn severo-jižní osou. Významnou pozoruhodností zdejšího parku jsou pozůstatky alpína s leknínovou tůňkou pod Dolním rybníkem. Právě druhá polovina 19. století byla dobou zakládání prvních alpín u nás, jedná se tedy o velmi milou pamětihodnost.

V době vlády totalitního režimu park nebyl pravidelně udržován, přestože byl v 60. letech 20. století spolu se zámkem zapsán do seznamu památek. Dobové prvky z období romantismu chátraly a byly ničeny, park zarůstal a pustl, z místa klidu a odpočinku se stávala křovím zarostlá džungle.

Po roce 1989 nebyly restituční nároky potomků posledních majitelů uznány a park do roku 1998 prakticky neměl vlastníka. Tehdy jej získalo město a o rok později se revitalizace parku stala prioritou městského rozpočtu, část oprav hradil Státní fond životního prostředí. Na ploše cca 8 ha byly odstraněny náletové dřeviny, bylo pokáceno 125 nemocných a zestárlých stromů a odstraněno 80 pařezů. V roce 1999 byla obnovena odvodňovací síť a cesty. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošly oba zámecké rybníky.

Park skrývá mnoho dalších zajímavostí, které mnohdy zrakům neznalého návštěvníka unikají:

  • Například v nejvýše položené části parku, nad Dolním rybníkem, je zcela v houští křoví ukryta kovová konstrukce lesního altánku, který se po rekonstrukci  návštěvníkům  představuje ve své plné kráse. Za raritu lze též považovat asi třicetiletý strom Liliovník tulipánokvětý, jehož domovinou je Severní Amerika a u nás bývá ozdobou zámeckých parků. Ten světelský liliovník řádně poničila větrná smršť, která se v roce 2007 přehnala parkem, zázračně se však z toho zmátořil a dnes nikdo nepozná, jak byla jeho koruna poničena. Návštěvníci tak musí dále čekat na jeho krásné žlutooranžové květy, podobné těm tulipánovým.
  • Hned na okraji zámeckého parku můžete najít kamenný pomník zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka a básníka a skauta Jiřího Wolkera.

Zámecký skleník

Skleník (oranžerie) byl založen v době rozsáhlých stavebních a rekonstrukčních prací pravděpodobně v letech 1865-1868 hrabětem Františkem Josefem Salm-Reifferscheidtem a to vybouráním části severního barokního křídla. Skleník je zachovalý do dnešní doby – grotta s vodopádem a původní kašnou a litinovou konstrukcí.

Je otevřen pro širokou veřejnost, vstup ze zámeckého nádvoří. Děti do skleníku můžou vstupovat jenom v doprovodu rodičů nebo dospělých na vlastní nebezpečí návštěvníků.