+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Čertův kámen ve Smrčné

Čertův kámen je mohutný skalní blok představující přírodní památku. Na kole nebo pěšky se k němu dostaneme po červené turistické značce vedoucí severním směrem z obce Rejčkov. Vystoupáme nad obec, po levé straně mineme chatu a dojedeme na konec louky ležící po pravé straně cesty. Na okraji lesa odbočuje vpravo jv. směrem lesní cesta, po které dále pokračujeme asi 400 m. Čertův kámen je vpravo od cesty. Jde o izolovaný skalní blok o výšce cca 5 m. Do dnešní podoby byl modelován erozí a dlouhodobým zvětráváním. Úzkou trhlinou je rozdělen na dvě části.