+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Michalův statek v Pohledi

Skanzen přibližující život, práci a zvyky středního rolníka v období od konce 30leté války až do zrušení roboty v roce 1848. Obytné stavení, chlévy, špýchar, vejminek, dvě kůlny a studna.