Stvořidla

Přírodní rezervace mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou, kde řeka teče hlubokým údolím, vytváří četné peřeje a slapy, omývá, obtéká a přeskakuje stovky a stovky žulových balvanů všech tvarů a velikostí, které jsou roztroušeny nejen v řečišti, ale stejnou měrou i po okolních stráních.