Velká a Malá Olšina

 

Bohatá populace bledule jarní v zachovalých společenstvech prameništních a potočních olšin v jinak monotónních porostech kulturních smrčin Chraňbožského lesa na hranicích okresů Havlíčkův Brod a Kutná Hora asi 3 km Z obce Leština u Světlé.