+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Kostel Sv. Václava

Děkanský kostel sv. Václava se nachází na náměstí Trčků z Lípy a tvoří jeho nepřehlédnutelnou dominantu. Raně gotická stavba kostela pochází, dle první písemné zmínky, z roku 1318. Na konci 16. století, kdy světelské panství vlastnil rod Trčků z Lípy, proběhla přestavba kostela v renesančním duchu. Barokní přestavbu pak měli na starosti Černínové, kteří na panství pobývali v první polovině 18. století.

Na západním průčelí se tyčí věž, která je cca 35 m vysoká. Byla několikrát přestavována, její současná podoba pochází z roku 1821. Věž kostela má charakteristické dřevěné patro a jsou na ní umístěny čtyři zvony. Největší z nich, zasvěcený sv. Václavovi, pochází z roku 1569.

Interiér kostela včetně věže není běžně přístupný, prohlídku lze domluvit ve světelském Infocentru (sídlí hned vedle kostela).

Před kostelem se nachází soubor pěti pískovcových soch, které byly v roce 2002 prohlášeny za kulturní památku. Původně byly sochy roztroušeny v různých částech města. Zleva doprava (ve směru návštěvníka stojícího proti kostelu) jde o tyto sochy:

Socha sv. Jana Nepomuckého se datuje do druhé třetiny 18. století. Postava je oděna v rouchu klerika a v pravé ruce drží kříž s korpusem Krista. Socha se původně nacházela na předmostí, protože sv. Jan Nepomucký je mimo jiné patronem mostů.

Socha sv. Josefa s Ježíškem se nachází na bohatě zdobeném podstavci, kde je uveden letopočet 1724. Postava má přes ramena přehozený plášť a v náručí drží Ježíška. Socha sv. Josefa, kromě jiného patrona řemeslníků, byla postavena na náklady tří cechů – kameníků, zedníků a tesařů.

Socha sv. Floriana, datovaná do poloviny 18. století, se nachází na levé straně schodiště, které vede ke kostelu. Socha patrona hasičů je zobrazena jako vojín s praporcem, se suknicí nad kolena a vysokými botami.

Socha sv. Barbory je umístěna na pravé straně schodiště a pochází z poloviny 18. století. Postava je oděna v bohatě zřasené roucho, v pravé ruce drží kalich a v levé meč.

Socha sv. Václava stojí na žulovém podstavci, který je z čelní strany ozdoben nápisem: „Svatý Václave nedej zahynouti nám ni budoucím.“ Socha pochází z roku 1884, ale podstavec až z roku 1940, na což odkazuje další nápis, tentokrát na boku podstavce: „Ku cti sv. Václava, patrona tohoto chrámu, zbudoval zakladatel kamenického průmyslu ve zdejším kraji Josef Podpěra a jeho syn Josef Podpěra. L.P. 1940.“ Postava má přes ramena přehozený plášť, za pasem dýku a meč, v pravé ruce drží praporec a v levé štít.