+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Radnice

Budova radnice prošla několika stavebními etapami. Původní barokní budova z konce 18. století byla roku 1926 opravena a přestavěna. K boční stěně staré budovy s obdelníkovým půdorysem byla přistavěna třípodlažní budova s podkrovím, vzhledově připomínající věž. Poslední výrazné změny se radnice dočkala až v roce 2002, kdy byla zrealizována přístavba i na druhé straně původní budovy (na západní straně, tzn. blíže ke kostelu). Tím bylo dosaženo symetrie objektu, přičemž původní stavba radnice z konce 18. století tvoří jeho střední část.

Před západním křídlem radnice na okraji malého parčíku se nachází kamenná kašna. Jedná se o dílo místního kamenického mistra Jana Schlesingera, který ji vytvořil roku 1825. Uprostřed kašny na žulovém podstavci se nachází váza, v níž je umístěna vodní tryska. Dílo reprezentuje zdejší dlouholetou kamenickou tradici.

Lámání a opracování kamene spolu s výrobou olověného křišťálu ztvárňuje dílo akad. sochaře Romana Podrázského. Plastika Sklo a kámen, která se nachází rovněž v parčíku před radnicí, odkazuje na historické dva hlavní obory činnosti místního obyvatelstva – kamenictví a sklářství.