+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Středověké podzemí

Soustava podzemních chodeb a slepých rozrážek, o celkové délce 200 m, se nachází severovýchodně od kostela sv. Václava na světelském náměstí. O jejich prvotním účelu nehovoří žádné písemné prameny. Je pravděpodobné, že některé z chodeb, byly budovány jako sklepy a část pravděpodobně vznikla jako průzkumné štoly při pokusech o těžbu rud. Podle lidových pověstí byly spojeny s dalšími podzemními prostorami historického města, pokračovaly pod řekou Sázavou k zámku a vedly až k hradu Lipnice nad Sázavou. Podrobný průzkum však tyto legendy nepotvrdil. Podzemní chodby přestaly být využívány koncem 19. století a téměř upadly v zapomnění. Až v letech 1999-2002 skupina místních nadšenců systém chodeb vyčistila, aby mohly být zpřístupněny návštěvníkům. Stáří vzniku podzemí se zatím nepodařilo přesně určit. Vše nasvědčuje tomu, že vznikalo postupně a patrně se s majiteli měnilo i jeho využití. Jeho konečná podoba pravděpodobně vznikla v 15. století.  Šířka chodeb se pohybuje od 160 do 240 cm, výška kolísá od 170 do 210 cm.

Prohlídky středověkého podzemí zajišťuje Infocentrum, které se nachází na náměstí Trčků z Lípy. Podrobnější informace ZDE.

 

zdroj: www.kyticesvetla.cz