+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Turecký pavilon

Drobná stavba se nachází nad jezem na levém břehu řeky Sázavy naproti zámku. Jedná se o zděnou šestibokou stavbu s cibulovitou střechou. Kolem čtyř stran pavilonu je ochoz s kamenným zábradlím. Pavilon nechal postavit majitel světelského panství František Josef hrabě Salm-Reiffesrcheidt, který ve druhé polovině 19. století prováděl nejen přestavbu zámecké budovy, ale postaral se i o nynější podobu parku. Kromě romantických staveb včetně Tureckého pavilonu obohatil zámecký park o dva rybníky.

Stavba je zapsaná na seznamu kulturních památek. Vzhledem ke špatnému stavu se již přikročilo k záchranným pracím – v roce 2017 byla opravena střecha.