+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Zámecký park

Zámecký park se rozkládá v jihovýchodní části města v těsné blízkosti světelského zámku. Dnešní podoba parku pochází z 19. století, kdy zámek i park nechal v letech 1869-1873 přestavět majitel světelského panství František Josef hrabě Salm-Reifferscheidt. Park doznal anglické krajinářské úpravy, jeho součástí se staly i drobné zahradní stavby, z nichž jsou dodnes patrné především kamenné lavičky, altánky, Andělský a Čertův most nad kamennou strží pod přelivem rybníků, kamenné a březové mostky a podobně. Park se rozkládá na ploše asi 16 hektarů, porosty dřevin v parku mají místy až lesní charakter. Dřívější úprava je nejpatrnější v okolí zámku, park byl členěn severo-jižní osou. Významnou pozoruhodností zdejšího parku jsou pozůstatky alpína s leknínovou tůňkou pod Dolním rybníkem.

Upravený park zaujme návštěvníky množstvím udržovaných cestiček, lávek a mostků, laviček k posezení a romantických zákoutí se zajímavými místy k zastavení. Pod Čertovým mostem se nachází pískovcová socha čerta, kterou navrhl a zhotovil student místní akademie. Na okraji zámeckého parku můžete najít památník českého skautingu. Kaskáda rybníků je využívána jako koupaliště i jako místo pro rybaření.

Kamenný pomník zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka a básníka a nadšeného skauta Jiřího Wolkera stojí blízko Horního rybníka. Památník nese nápis: „K prvnímu tábořišti čsl. skautů procházeli Světlou n. S. profesor A. B. Svojsík, zakladatel čsl. junáctví v r. 1912 a básník-skaut Jiří Wolker v r. 1916. V upomínku světelští junáci L. P. 1947.”