+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov se nacházel na předměstí na levém břehu řeky Sázavy, při silnici na Lipničku. Byl založen v roce 1742 a pohřbívalo se zde do roku 1886. Hřbitov byl přeměněn na pole a náhrobky odvezeny během nacistické okupace v roce 1939.

Nový židovský hřbitov byl založen roku 1886 vedle městského (katolického) hřbitova. Pohřbívalo se zde od roku 1887 do začátku 2. světové války. Dodnes se zde dochovalo asi 170 náhrobků, z nichž některé sem byly přivezeny ze zrušených hřbitovů v Dolních Kralovicích a Uhlířských Janovicích. Nejstarší náhrobek je datován do roku 1760.

Židovský hřbitov patří od roku 1996 mezi kulturní památky ČR.