+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

ZÁMEK SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Vážení návštěvníci, v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru jsou některé služby zámku omezeny. Věnujte prosím pozornost informacím u jednotlivých prohlídkových okruhů, únikových místností, provozu kavárny či kulturních akcí. Děkujeme za pochopení.

 

Historie světelského zámku sahá až do středověku, kdy Štěpán ze Šternberka nechal roku 1393 vystavět na levém břehu řeky Sázavy gotickou tvrz chráněnou příkopy. V roce 1429 připadlo světelské panství rodu Trčků z Lípy a roku 1567 nechal Burian III. Trčka z Lípy přestavět stávající tvrz na lovecký zámek a to již v renesančním stylu. Z této doby pochází dochovaný latinský nápis, nad portálem na jižním průčelí zámku, který v českém jazyce zní: „Není pokoje na tomto světě, Burian Trčka z Lípy, první komoří císařský, 1567.” Trčkové tu sídlili až do roku 1636, kdy byl jejich majetek zkonfiskován a připadl královské komoře.

Historie zámku

Po třicetileté válce se zde vystřídalo několik majitelů. Důležitým byl od roku 1668 Jan Bartoloměj z Vernieru, neboť světelský zámek rozšířil o dnešní východní křídlo. V roce 1722 se stal zámek majetkem rodu Černínů. František Antonín Černín pokračoval v dalších úpravách zámku v duchu baroka. Východní křídlo bylo obohaceno o sochařskou výzdobu, arkády v prvním patře a rodové erby. Stavební úpravou prošel i zámecký park. Další přestavba proběhla v letech 1774-1775, kdy na zámku působil rod Kolovrat-Krakovských.

V roce 1809 přestal zámek sloužit svému původnímu účelu a na nějaký čas se proměnil ve vojenskou nemocnici. Novým majitelem zámku se stal v roce 1817 hrabě František Josef Zichy, který uzavřel zámecké nádvoří a provedl stavební úpravy v empírovém stylu. Rytířský sál a ostatní místnosti v prvním patře nechal vyzdobit štuky.

V roce 1821 přešel zámek do majetku rodu Salm-Reifferscheidtů. Ti si v roce 1869 přizvali k přestavbě svého sídla vídeňského architekta Svatoše, jehož úkolem bylo upravit zámek s ohledem na původní umělecké slohy. Pouze k západnímu křídlu přistavěl v novorenesančním slohu věžičku, balkon nad hlavním vstupem a na nádvoří uzavřel arkády řadou oken.

Svatošovou přestavbou tehdy zámek získal svou dnešní podobu. Vznikla historizující budova o čtyřech křídlech, která uzavírají obdélné nádvoří s kašnou. Na stavbě jsou patrné renesanční, barokní, empírové a novorenesanční prvky.

Na počátku 20. století se na zámku usídlila Pozemková banka. Brzy na to se zámek stal majetkem továrníka Richarda Morawetze. Ten však musel ještě před válkou opustit Čechy a tak zámek využila ke svým účelům německá posádka. Od roku 1949 se na zámku usídlila střední zemědělská škola, která zde zůstala až do roku 2011. Od léta 2007 bylo ve východním křídle zámku provozováno Muzeum Světelska.

V roce 2013 zámek ve Světlé nad Sázavou změnil majitele a jejich hlavním cílem se stala záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti. V zrekonstruovaném areálu zámku lze navštívit:

Expozice historického evropského skla, která prezentuje vzácnou sbírku skla z Uměleckoprůmyslového musea Praha od baroka po konec 19. století a která se nachází v náročně opraveném barokním křídle zámku.

Druhý okruh Expozice historických hodin, barokních obrazů, polychromovaných soch a ukázek skla, figurálního porcelánu a bronzových plastik ze soukromých sbírek majitelů se nachází v autentických prostorách renesančního a empírového křídla zámku.

Nejen pro děti je připravené modernizované Dětské království a pohádkový okruh Na Sázavě. Novinkou jsou únikové místnosti (exit games). Zážitkové hry ve stylu starořeckých bájí jsou ideální pro skupinky dětí ve věku 10–18 let, rodiny s dětmi nebo skupiny přátel.

V provozu je i zámecká kavárna Ladurée, která nabízí posezení jak v krásných interiérech, tak na zámeckém nádvoří a která nabízí lahodnou kávu, výtečné dezerty nebo lahodnou zmrzlinu. Pro děti je připraven dětský koutek.

Zámek také nabízí ubytování v zámeckých apartmánech, které se nacházejí v renesančním křídle a poskytují krásný výhled do zámeckého parku. Apartmány jsou vybaveny v honosném zámeckém stylu.

Na zámek navazuje upravený anglický park o rozloze 18 ha s kaskádou rybníků, který je vhodný k procházkám po upravených cestičkách a piknikovému posezení v krásné přírodě. V parkové části v těsné blízkosti zámku se nachází dětské hřiště, vzdálené od zámku 50 m.