+420 731 526 750 info@zameksvetla.cz ubytování a rezervace: +420 778 075 588

Po stopách Jiřího Wolkera

Z náměstí Trčků z Lípy se vydáte po modré turistické značce na most přes Sázavu a Wolkerovou ulicí po okraji zámeckého parku. Minete Dolní a Horní parkový rybník a na samém konci parku přijdete k prostému památníku A. B. Svojsíka a Jiřího Wolkera s nápisem: „K prvnímu tábořišti čsl. skautů procházeli Světlou n. S. profesor A. B. Svojsík, zakladatel čsl. junáctví v r. 1912 a básník-skaut Jiří Wolker v r. 1916. V upomínku světelští junáci. L. P. 1947“. Je nutno podotknout, že nápis je nepřesný, protože skauti šli tehdy do svého tábora v Orlovských lesích z nádraží v Okrouhlici a teprve později se vypravili do Světlé n. S. na výlet. Bylo to 16. srpna 1916 a Jiří Wolker celý výlet podrobně popsal. Po modré značce budete pokračovat přes Závidkovice na Lipnici a odtud vás žlutá značka přivede k druhému Wolkerovu památníku. V roce 1916 tu Jiří Wolker trávil prázdniny a psal Táborový deník určený své mamince. Vrátil se sem také o příštích prázdninách. Na místě lesních táborů byl 7. srpna 1934 odhalen prostý pomník s nápisem: „Zde tábořil v roce 1916 básník a skaut Jiří Wolker. V upomínku L. P. 1934 Lesní správa, Katol. skauti Praha“ Pomník vytesal kameník František Suk z Kejžlice za finančního zajištění lesního správce Josefa Tomana. Od Wolkerova památníku se po zelené značce dostanete k Orlovské myslivně, která je nyní v majetku humpoleckých skautů. Při příležitosti 120. výročí narození zakladatele českého skautingu zde byla 14. září 1996 odhalena pamětní deska A. B. Svojsíka, jejíž zřízení iniciovali světelští skauti.