Podmínky obřadu

Termín svatebního obřadu

Svatební obřady na zámku probíhají ve spolupráci s matrikou Města Světlá nad Sázavou. Je nutné, abyste si termín nejprve dojednali na matrice. Kontaktní osobou je paní Eva Pejcharová, tel. 569 496 685, e-mail: pejcharova@svetlans.cz

Teprve po potvrzení rezervace ze strany matriky nahlaste termín a čas konání svatebního obřadu zaměstnancům zámku ve Světlé, na telefonním čísle 778 075 588 nebo na emailové adrese: svatby@zameksvetla.cz.

Platební podmínky

Pronájem Rytířského sálu dle ceníku pro sezonu 2018 je za poplatek 5.000 Kč + DPH. Stejná cena platí pro přípravu svatebního obřadu v parku, dle podmínek uvedených v sekci “Svatba v zámeckém parku”.

V období od října do dubna je k poplatku za pronájem Rytířského sálu připočítáván také příplatek za vytápění sálu ve výši 1.000 Kč.

Upřednostňujeme platbu bankovním převodem. Faktura je vystavována cca měsíc před obřadem.

Příjezd na zámek a parkování

Příjezd do zámeckého areálu je možný východní branou (směrem od Penny marketu). Parkování na zámecké nádvoří je dovoleno pouze dvěma vozidlům, a to s nevěstou a ženichem, popř. svatebnímu kočáru (při svatebním obřadu v Rytířském sále). Pro ostatní svatebčany je vyhrazeno parkoviště za zámkem (po vjezdu do areálu vlevo v parkové části za zámkem).

Pokud se na zámku v den svatebního obřadu koná celodenní kulturní či společenská akce, je příjezd na zámecké nádvoří omezen.

Průběh svatebního obřadu

Rytířský sál je pro svatebčany zpřístupněn 30 minut před začátkem obřadu.

V případě, že se před Vaší svatbou odehrává jiný svatební obřad, přístup do sálu bývá umožněn až několik minut před samotným začátkem obřadu. Při větším počtu svatebních obřadů v jeden den jsou časy konání jednotlivých obřadů dodrženy.

Pro svatební obřad příp. focení v Rytířském sále je vyhrazen čas 30 minut (s ohledem na návaznost dalších svatebních obřadů).

Místo konání svatebního obřadu v parku je připraveno tak, aby 30 minut před začátkem bylo vše nachystáno. Pro obřad případné focení je vymezen čas 30-40 minut (s ohledem na návaznost dalšího svatebního obřadu).

Fotografování

Váš slavnostní den je potřeba také zvěčnit a záleží jen na Vás, jaká zámecká zákoutí si pro své fotografie vyberete. V Rytířském sále, na zámeckém nádvoří, v zámecké oranžérii a v části zámeckého parku, který je v majetku společnosti Zámek Světlá s.r.o., je focení zdarma Zbývající část parku je majetkem Města Světlá nad Sázavou a fotografování je též možné.